eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5064

NGC 5064
Voorwerp NGC 5064 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 5064 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Centauri
Type: Sb - spiraalvormig sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 1.90'x0.9'
omvang: V=11.8m; B=12.6m
De helderheid van het oppervlak: 12.2 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 13h19m0s; Dec= -47°54'35"
roodverschuiving (z): 0.009940
De afstand van de zon tot NGC 5064: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 42.0 Mpc;
Andere namen van het object NGC 5064 : PGC 46409, ESO 220-2, AM 1316-473, IRAS 13160-4738

Objecten in de buurt: NGC 5062-2, NGC 5063, NGC 5065, NGC 5066

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.