eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5064

NGC 5064
Objekt NGC 5064 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5064 - galax i stjärnbild Centauri
Typ: Sb - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 1.90'x0.9'
magnitud: V=11.8m; B=12.6m
Ytans ljusstyrka: 12.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h19m0s; Dec= -47°54'35"
rödförskjutning (z): 0.009940
Avståndet från solen till NGC 5064: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 42.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5064 : PGC 46409, ESO 220-2, AM 1316-473, IRAS 13160-4738

Närliggande objekt: NGC 5062-2, NGC 5063, NGC 5065, NGC 5066

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.