eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5077

NGC 5077
Objekt NGC 5077 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5077 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: E3 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 2.20'x1.6'
magnitud: V=11.4m; B=12.4m
Ytans ljusstyrka: 12.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h19m31.6s; Dec= -12°39'24"
rödförskjutning (z): 0.009360
Avståndet från solen till NGC 5077: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 39.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5077 : PGC 46456, MCG -2-34-27, UGCA 347

Närliggande objekt: NGC 5075, NGC 5076, NGC 5078, NGC 5079

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.