eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5079

NGC 5079
Objekt NGC 5079 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5079 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: SBbc/P - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.50'x0.8'
magnitud: V=12.0m; B=12.8m
Ytans ljusstyrka: 12.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h19m37.9s; Dec= -12°41'59"
rödförskjutning (z): 0.007478
Avståndet från solen till NGC 5079: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 31.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5079 : PGC 46473, MCG -2-34-30, IRAS 13169-1226

Närliggande objekt: NGC 5077, NGC 5078, NGC 5080, NGC 5081

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.