eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5090

NGC 5090
objekt NGC 5090 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 5090 - galakse i stjernebildet Centauri
Typen: E2 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 2.70'x2.2'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=11.5m; B=12.5m
Overflate lysstyrke: 13.5 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 13t21m12.7s; Dec= -43°42'18"
Rødforskyvning (z): 0.011411
Avstand fra solen til NGC 5090: basert på redshiftverdien (z) - 48.2 Mpc;
Andre objektnavn NGC 5090 : PGC 46618, ESO 270-2, MCG -7-27-54, AM 1318-432, DCL 565

Naboobjekter: NGC 5090A, NGC 5090B, NGC 5091, NGC 5092

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.