eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5090A

NGC 5090A
objekt NGC 5090A ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 5090A - galakse i stjernebildet Centauri
Typen: S0 - linseformet galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.70'x0.6'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.0m; B=14.0m
Overflate lysstyrke: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 13t19m20.8s; Dec= -43°38'59"
Rødforskyvning (z): 0.011431
Avstand fra solen til NGC 5090A: basert på redshiftverdien (z) - 48.3 Mpc;
Andre objektnavn NGC 5090A : PGC 46442, ESO 269-84, AM 1316-432, DCL 555

Naboobjekter: NGC 5088, NGC 5089, NGC 5090B, NGC 5090

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.