eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5093

NGC 5093
Objekt NGC 5093 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5093 - galax i stjärnbild Canum Venaticorum
Typ: Sa - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 1.40'x0.7'
magnitud: V=13.7m; B=14.6m
Ytans ljusstyrka: 13.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h19m37.8s; Dec= 40°23'11"
rödförskjutning (z): 0.023857
Avståndet från solen till NGC 5093: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 100.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5093 : PGC 46472, UGC 8373, MCG 7-27-60, CGCG 217-29

Närliggande objekt: NGC 5091, NGC 5092, NGC 5094, NGC 5095

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.