eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 51

NGC 51
Objekt NGC 51 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 51 - galax i stjärnbild Andromedae
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.30'x1.0'
magnitud: V=13.1m; B=14.1m
Ytans ljusstyrka: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h14m34.8s; Dec= 48°15'22"
rödförskjutning (z): 0.017849
Avståndet från solen till NGC 51: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 75.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 51 : PGC 974, UGC 138, MCG 8-1-35, CGCG 549-31, NPM1G +47.0009

Närliggande objekt: NGC 49, NGC 50, NGC 52, NGC 53

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.