eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 51

NGC 51
Objekt NGC 51 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 51 - galaxie v súhvezdí Andromeda
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.30'x1.0'
veľkosť: V=13.1m; B=14.1m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h14m34.8s; Dec= 48°15'22"
RedShift (z): 0.017849
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 51: na základe množstva červeného posunu (z) - 75.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 51 : PGC 974, UGC 138, MCG 8-1-35, CGCG 549-31, NPM1G +47.0009

Blízke objekty: NGC 49, NGC 50, NGC 52, NGC 53

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.