eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5106-1

NGC 5106-1
Objekt NGC 5106-1 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5106-1 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: S - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.80'x0.5'
veľkosť: V=14.3m; B=15.1m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h20m59.4s; Dec= 8°58'39"
RedShift (z): 0.031942
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5106-1: na základe množstva červeného posunu (z) - 134.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5106-1 : PGC 46599, NGC 5100-1, UGC 8389, MCG 2-34-9, IRAS 13184+0914, NPM1G +09.0311, CGCG 72-50

Blízke objekty: NGC 5105, NGC 5106-2, NGC 5107, NGC 5108

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.