eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5108

NGC 5108
Objekt NGC 5108 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5108 - galaxie v súhvezdí Kentaur
Typ: SBbc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.20'x0.3'
veľkosť: V=13.9m; B=14.7m
Jas povrchu: 12.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h23m18.7s; Dec= -32°20'31"
RedShift (z): 0.028737
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5108: na základe množstva červeného posunu (z) - 121.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5108 : PGC 46774, ESO 444-20, MCG -5-32-5

Blízke objekty: NGC 5106-1, NGC 5107, NGC 5109, NGC 5110

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.