eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5109

NGC 5109
Objekt NGC 5109 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5109 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: Sbc -
Uhlové rozmery: 1.70'x0.5'
veľkosť: V=12.9m; B=13.7m
Jas povrchu: 12.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h20m52.6s; Dec= 57°38'32"
RedShift (z): 0.007108
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5109: na základe množstva červeného posunu (z) - 30.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5109 : PGC 46589, NGC 5113, UGC 8393, MCG 10-19-61, CGCG 294-32, IRAS 13189+5754

Blízke objekty: NGC 5107, NGC 5108, NGC 5110, NGC 5111

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.