eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5109

NGC 5109
Objekt NGC 5109 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5109 - galax i stjärnbild Ursae Majoris
Typ: Sbc -
Vinkeldimensionerna: 1.70'x0.5'
magnitud: V=12.9m; B=13.7m
Ytans ljusstyrka: 12.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h20m52.6s; Dec= 57°38'32"
rödförskjutning (z): 0.007108
Avståndet från solen till NGC 5109: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 30.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5109 : PGC 46589, NGC 5113, UGC 8393, MCG 10-19-61, CGCG 294-32, IRAS 13189+5754

Närliggande objekt: NGC 5107, NGC 5108, NGC 5110, NGC 5111

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.