eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5110

NGC 5110
Objekt NGC 5110 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5110 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 2.00'x1.7'
magnitud: V=13.3m; B=14.3m
Ytans ljusstyrka: 14.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h22m56.4s; Dec= -12°57'51"
rödförskjutning (z): 0.018396
Avståndet från solen till NGC 5110: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 77.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5110 : PGC 46737, NGC 5111, MCG -2-34-41, NPM1G -12.0454

Närliggande objekt: NGC 5108, NGC 5109, NGC 5111, NGC 5112

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.