eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5117

NGC 5117
Objekt NGC 5117 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5117 - galaxie v súhvezdí Poľovné psy
Typ: SBc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.20'x1.0'
veľkosť: V=13.5m; B=14.2m
Jas povrchu: 14.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h22m56.4s; Dec= 28°18'56"
RedShift (z): 0.007944
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5117: na základe množstva červeného posunu (z) - 33.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5117 : PGC 46746, UGC 8411, MCG 5-32-10, CGCG 161-37

Blízke objekty: NGC 5115, NGC 5116, NGC 5118, NGC 5119

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.