eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5118

NGC 5118
Objekt NGC 5118 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5118 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: SBc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 0.80'x0.7'
veľkosť: V=13.7m; B=14.4m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h23m27.4s; Dec= 6°23'34"
RedShift (z): 0.023269
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5118: na základe množstva červeného posunu (z) - 98.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5118 : PGC 46782, IC 4236, UGC 8413, MCG 1-34-19, CGCG 44-78, IRAS 13209+0639

Blízke objekty: NGC 5116, NGC 5117, NGC 5119, NGC 5120

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.