eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5120

NGC 5120
objekt NGC 5120 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 5120 - en gruppe av stjerner i stjernebildet Centauri
Typen: *Grp -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 3.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: B=13.0m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 13t25m40.3s; Dec= -63°27'29"
Andre objektnavn NGC 5120 : OCL 899, ESO 96-SC11, Ruprecht 166

Naboobjekter: NGC 5118, NGC 5119, NGC 5121, NGC 5121A

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.