eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5119

NGC 5119
objekt NGC 5119 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 5119 - galakse i stjernebildet Virginis
Typen: S0 - linseformet galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.30'x0.4'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.0m; B=13.9m
Overflate lysstyrke: 12.1 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 13t24m0.3s; Dec= -12°16'34"
Rødforskyvning (z): 0.009720
Avstand fra solen til NGC 5119: basert på redshiftverdien (z) - 41.1 Mpc;
Andre objektnavn NGC 5119 : PGC 46826, MCG -2-34-42

Naboobjekter: NGC 5117, NGC 5118, NGC 5120, NGC 5121

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.