eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5119

NGC 5119
Obiekt NGC 5119 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 5119 - galaktyka w konstelacji Panna
Тип: S0 - galaktyka soczewkowa
Wymiary kątowe: 1.30'x0.4'
Wielkość gwiazd: V=13.0m; B=13.9m
Jasność powierzchni: 12.1 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 13h24m0.3s; Dec= -12°16'34"
Redshift (z): 0.009720
Odległość od Słońca do NGC 5119: w oparciu o wartość redshift (z) - 41.1 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 5119 : PGC 46826, MCG -2-34-42

Sąsiadujące obiekty: NGC 5117, NGC 5118, NGC 5120, NGC 5121

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.