eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5138

NGC 5138
Objekt NGC 5138 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 5138 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Centauri
Typ: II2p -
Úhlové rozměry: 8.00'
velikosti: V=7.6m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 13h27m16s; Dec= -59°2'30"
Jiné názvy objektu NGC 5138 : OCL 902, ESO 132-SC7

Nedaleko objekty: NGC 5136, NGC 5137, NGC 5139, NGC 5140

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.