eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5138

NGC 5138
Objekt NGC 5138 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5138 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Centauri
Typ: II2p -
Vinkeldimensionerna: 8.00'
magnitud: V=7.6m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h27m16s; Dec= -59°2'30"
Övriga namn på objektet NGC 5138 : OCL 902, ESO 132-SC7

Närliggande objekt: NGC 5136, NGC 5137, NGC 5139, NGC 5140

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.