eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5139

NGC 5139
Objekt NGC 5139 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5139 - globulära kluster av stjärnor i stjärnbild Centauri
Typ: VIII -
Vinkeldimensionerna: 55.00'
magnitud: V=5.3m; B=6.1m
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h26m47s; Dec= -47°28'51"
Övriga namn på objektet NGC 5139 : GCL 24, ESO 270-SC11, Omega Cen

Närliggande objekt: NGC 5137, NGC 5138, NGC 5140, NGC 5141

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.