eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5141

NGC 5141
Objekt NGC 5141 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5141 - galax i stjärnbild Canum Venaticorum
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.30'x1.0'
magnitud: V=12.8m; B=13.8m
Ytans ljusstyrka: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h24m51.4s; Dec= 36°22'44"
rödförskjutning (z): 0.017379
Avståndet från solen till NGC 5141: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 73.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5141 : PGC 46906, UGC 8433, MCG 6-30-4, CGCG 190-6, CGCG 189-65, KCPG 373A

Närliggande objekt: NGC 5139, NGC 5140, NGC 5142, NGC 5143

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.