eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5141

NGC 5141
Objekt NGC 5141 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5141 - galaxie v súhvezdí Poľovné psy
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.30'x1.0'
veľkosť: V=12.8m; B=13.8m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h24m51.4s; Dec= 36°22'44"
RedShift (z): 0.017379
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5141: na základe množstva červeného posunu (z) - 73.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5141 : PGC 46906, UGC 8433, MCG 6-30-4, CGCG 190-6, CGCG 189-65, KCPG 373A

Blízke objekty: NGC 5139, NGC 5140, NGC 5142, NGC 5143

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.