eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5157

NGC 5157
Objekt NGC 5157 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5157 - galaxie v súhvezdí Poľovné psy
Typ: SBa - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.30'x0.9'
veľkosť: V=13.3m; B=14.2m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h27m16.8s; Dec= 32°1'51"
RedShift (z): 0.024424
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5157: na základe množstva červeného posunu (z) - 103.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5157 : PGC 47131, UGC 8455, MCG 5-32-21, CGCG 161-56

Blízke objekty: NGC 5155, NGC 5156, NGC 5158, NGC 5159

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.