eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5158

NGC 5158
Objekt NGC 5158 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5158 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: SBab - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.30'x1.2'
veľkosť: V=12.8m; B=13.6m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h27m46.9s; Dec= 17°46'44"
RedShift (z): 0.022055
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5158: na základe množstva červeného posunu (z) - 93.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5158 : PGC 47180, UGC 8459, MCG 3-34-38, CGCG 101-54, IRAS 13253+1802

Blízke objekty: NGC 5156, NGC 5157, NGC 5159, NGC 5160

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.