eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5168

NGC 5168
Obiekt NGC 5168 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 5168 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Centaur
Тип: I3p -
Wymiary kątowe: 4.00'
Wielkość gwiazd: V=9.1m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 13h31m7.2s; Dec= -60°56'21"
Inne nazwy obiektów NGC 5168 : OCL 905, ESO 132-SC10

Sąsiadujące obiekty: NGC 5166A, NGC 5167, NGC 5169, NGC 5170

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.