eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5169

NGC 5169
Objekt NGC 5169 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5169 - galax i stjärnbild Canum Venaticorum
Typ: SBbc - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 2.10'x0.8'
magnitud: V=13.5m; B=14.3m
Ytans ljusstyrka: 14.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h28m10s; Dec= 46°40'20"
rödförskjutning (z): 0.008126
Avståndet från solen till NGC 5169: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 34.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5169 : PGC 47231, UGC 8465, MCG 8-25-4, CGCG 246-2

Närliggande objekt: NGC 5167, NGC 5168, NGC 5170, NGC 5171

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.