eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5171

NGC 5171
Objekt NGC 5171 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5171 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 1.10'x0.8'
magnitud: V=12.8m; B=13.7m
Ytans ljusstyrka: 12.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h29m21.6s; Dec= 11°44'7"
rödförskjutning (z): 0.022943
Avståndet från solen till NGC 5171: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 96.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5171 : PGC 47339, UGC 8476, MCG 2-34-20, CGCG 72-89

Närliggande objekt: NGC 5169, NGC 5170, NGC 5172, NGC 5173

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.