eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5180

NGC 5180
Objekt NGC 5180 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5180 - galax i stjärnbild Comae Berenices
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.40'x1.0'
magnitud: V=13.0m; B=14.0m
Ytans ljusstyrka: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h29m26.9s; Dec= 16°49'33"
rödförskjutning (z): 0.022389
Avståndet från solen till NGC 5180: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 94.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5180 : PGC 47352, UGC 8479, MCG 3-34-42, CGCG 101-58

Närliggande objekt: NGC 5178, NGC 5179, NGC 5181, NGC 5182

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.