eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5181

NGC 5181
Objekt NGC 5181 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5181 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 0.90'x0.8'
magnitud: V=13.9m; B=14.9m
Ytans ljusstyrka: 13.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h29m41.9s; Dec= 13°18'16"
rödförskjutning (z): 0.025251
Avståndet från solen till NGC 5181: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 106.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5181 : PGC 47373, MCG 2-34-24, CGCG 72-98, NPM1G +13.0343

Närliggande objekt: NGC 5179, NGC 5180, NGC 5182, NGC 5183

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.