eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5187

NGC 5187
Objekt NGC 5187 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5187 - galaxie v súhvezdí Poľovné psy
Typ: Sb - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.30'x0.8'
veľkosť: V=13.4m; B=14.2m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h29m48.2s; Dec= 31°7'48"
RedShift (z): 0.023923
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5187: na základe množstva červeného posunu (z) - 101.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5187 : PGC 47393, MCG 5-32-29, CGCG 161-69, KUG 1327+313, IRAS 13274+3123

Blízke objekty: NGC 5185, NGC 5186, NGC 5188, NGC 5189

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.