eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5188

NGC 5188
Objekt NGC 5188 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5188 - galaxie v súhvezdí Kentaur
Typ: SBbc/P - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 3.00'x1.1'
veľkosť: V=12.1m; B=13.0m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h31m27.9s; Dec= -34°47'42"
RedShift (z): 0.008089
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5188: na základe množstva červeného posunu (z) - 34.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5188 : PGC 47549, MCG -6-30-7, ESO 383-9, AM 1328-343, IRAS 13286-3432

Blízke objekty: NGC 5186, NGC 5187, NGC 5189, NGC 5190

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.