eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5192

NGC 5192
Obiekt NGC 5192 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 5192 - galaktyka w konstelacji Panna
Тип: Sa - galaktyka spiralna
Wymiary kątowe: 0.60'x0.3'
Wielkość gwiazd: V=14.1m; B=15.0m
Jasność powierzchni: 12.1 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 13h30m51.7s; Dec= -1°46'44"
Redshift (z): 0.036085
Odległość od Słońca do NGC 5192: w oparciu o wartość redshift (z) - 152.4 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 5192 : PGC 47503, CGCG 17-1

Sąsiadujące obiekty: NGC 5190, NGC 5191, NGC 5193A, NGC 5193

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.