eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5199

NGC 5199
Objekt NGC 5199 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5199 - galaxie v súhvezdí Poľovné psy
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 0.90'x0.9'
veľkosť: V=13.6m; B=14.6m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h30m42.7s; Dec= 34°49'52"
RedShift (z): 0.023903
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5199: na základe množstva červeného posunu (z) - 101.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5199 : PGC 47492, UGC 8504, MCG 6-30-24, CGCG 190-16, NPM1G +35.0274

Blízke objekty: NGC 5197, NGC 5198, NGC 5200, NGC 5201

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.