eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 521

NGC 521
Objekt NGC 521 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 521 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: SBbc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.70'x2.4'
veľkosť: V=11.7m; B=12.6m
Jas povrchu: 14.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h24m33.6s; Dec= 1°43'53"
RedShift (z): 0.016738
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 521: na základe množstva červeného posunu (z) - 70.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 521 : PGC 5190, UGC 962, MCG 0-4-118, CGCG 385-106, IRAS 01219+0128

Blízke objekty: NGC 519, NGC 520, NGC 522, NGC 523

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.