eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 520

NGC 520
Objekt NGC 520 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 520 - galaxie v súhvezdí Ryby
Typ: Sa/P -
Uhlové rozmery: 3.40'x1.7'
veľkosť: V=11.4m; B=12.2m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h24m34.7s; Dec= 3°47'39"
RedShift (z): 0.007557
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 520: na základe množstva červeného posunu (z) - 31.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 520 : PGC 5193, UGC 966, MCG 1-4-52, CGCG 411-50, IRAS 01219+0331, Arp 157, VV 231, PRC D-44, KCPG 31B

Blízke objekty: NGC 518, NGC 519, NGC 521, NGC 522

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.