eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5226

NGC 5226
Voorwerp NGC 5226 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 5226 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Virginis
Type: S - spiraalvormig sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 0.30'x0.1'
omvang: V=15.8m; B=16.6m
De helderheid van het oppervlak: 11.8 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 13h35m3.6s; Dec= 13°55'17"
roodverschuiving (z): 0.024488
De afstand van de zon tot NGC 5226: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 103.4 Mpc;
Andere namen van het object NGC 5226 : PGC 47877

Objecten in de buurt: NGC 5224, NGC 5225, NGC 5227, NGC 5228

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.