eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5237

NGC 5237
Objekt NGC 5237 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5237 - galax i stjärnbild Centauri
Typ: E? -
Vinkeldimensionerna: 2.00'x1.6'
magnitud: V=12.5m; B=13.2m
Ytans ljusstyrka: 13.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h37m38.9s; Dec= -42°50'52"
rödförskjutning (z): 0.001204
Avståndet från solen till NGC 5237: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 5.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5237 : PGC 48139, ESO 270-22, MCG -7-28-5, FAIR 160

Närliggande objekt: NGC 5235, NGC 5236, NGC 5238-2, NGC 5238-1

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.