eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5240

NGC 5240
Objekt NGC 5240 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5240 - galaxie v súhvezdí Poľovné psy
Typ: SBc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.90'x1.4'
veľkosť: V=13.1m; B=13.8m
Jas povrchu: 14.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h35m55.1s; Dec= 35°35'18"
RedShift (z): 0.007452
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5240: na základe množstva červeného posunu (z) - 31.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5240 : PGC 47971, UGC 8587, MCG 6-30-56, CGCG 190-34

Blízke objekty: NGC 5238-1, NGC 5239, NGC 5241, NGC 5242

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.