eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5238-1

NGC 5238-1
Objekt NGC 5238-1 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5238-1 - galaxie v súhvezdí Poľovné psy
Typ: Sd - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.50'x1.2'
veľkosť: V=13.3m; B=13.9m
Jas povrchu: 14.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h34m42.6s; Dec= 51°36'50"
RedShift (z): 0.000784
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5238-1: na základe množstva červeného posunu (z) - 3.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5238-1 : PGC 47853, UGC 8565, MCG 9-22-82, CGCG 271-52, KCPG 384A, MK 1479, VV 828, 1ZW 64

Blízke objekty: NGC 5237, NGC 5238-2, NGC 5239, NGC 5240

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.