eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5238-2

NGC 5238-2
Objekt NGC 5238-2 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5238-2 - galaxie v súhvezdí Poľovné psy
Typ: Sc - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.80'x0.8'
veľkosť: V=14.3m; B=15.0m
Jas povrchu: 13.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h34m43.6s; Dec= 51°36'34"
RedShift (z): 0.000932
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5238-2: na základe množstva červeného posunu (z) - 3.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5238-2 : PGC 47853, UGC 8565, MCG 9-22-82, CGCG 271-52, KCPG 384B, MK 1479, VV 828, 1ZW 64

Blízke objekty: NGC 5236, NGC 5237, NGC 5238-1, NGC 5239

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.