eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5243

NGC 5243
Objekt NGC 5243 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5243 - galax i stjärnbild Canum Venaticorum
Typ: Sbc -
Vinkeldimensionerna: 1.50'x0.4'
magnitud: V=13.2m; B=14.0m
Ytans ljusstyrka: 12.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h36m15.1s; Dec= 38°20'36"
rödförskjutning (z): 0.014026
Avståndet från solen till NGC 5243: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 59.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5243 : PGC 48011, UGC 8592, MCG 7-28-36, CGCG 218-27, IRAS 13340+3836

Närliggande objekt: NGC 5241, NGC 5242, NGC 5244, NGC 5245

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.