eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5244

NGC 5244
Objekt NGC 5244 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5244 - galax i stjärnbild Centauri
Typ: Sb - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 1.30'x0.8'
magnitud: V=12.6m; B=13.4m
Ytans ljusstyrka: 12.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h38m41.8s; Dec= -45°51'17"
rödförskjutning (z): 0.008458
Avståndet från solen till NGC 5244: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 35.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5244 : PGC 48236, NGC 5219, ESO 270-23, MCG -7-28-7, IRAS 13356-4536

Närliggande objekt: NGC 5242, NGC 5243, NGC 5245, NGC 5246

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.