eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5254

NGC 5254
Objekt NGC 5254 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5254 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: Sc - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 3.20'x1.5'
magnitud: V=12.0m; B=12.7m
Ytans ljusstyrka: 13.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h39m38s; Dec= -11°29'39"
rödförskjutning (z): 0.007717
Avståndet från solen till NGC 5254: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 32.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5254 : PGC 48307, MCG -2-35-12, IRAS 13369-1114

Närliggande objekt: NGC 5252, NGC 5253, NGC 5255, NGC 5256

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.