eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5255

NGC 5255
Objekt NGC 5255 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5255 - galax i stjärnbild Ursae Majoris
Typ: S? -
Vinkeldimensionerna: 0.80'x0.2'
magnitud: V=14.5m; B=15.4m
Ytans ljusstyrka: 12.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h37m17.9s; Dec= 57°6'35"
rödförskjutning (z): 0.023209
Avståndet från solen till NGC 5255: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 98.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5255 : PGC 48124, MCG 10-19-98, CGCG 294-51

Närliggande objekt: NGC 5253, NGC 5254, NGC 5256, NGC 5257

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.