eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5259-1

NGC 5259-1
Objekt NGC 5259-1 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5259-1 - galax i stjärnbild Canum Venaticorum
Typ: E4 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 1.10'x0.7'
magnitud: V=14.2m; B=15.2m
Ytans ljusstyrka: 14.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h39m24.6s; Dec= 30°59'28"
rödförskjutning (z): 0.060985
Avståndet från solen till NGC 5259-1: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 257.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5259-1 : PGC 48292, MCG 5-32-52, CGCG 161-105, NPM1G +31.0291, double system

Närliggande objekt: NGC 5258, NGC 5259-2, NGC 5260, NGC 5261

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.