eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5261

NGC 5261
Objekt NGC 5261 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5261 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: S - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.80'x0.4'
magnitud: V=14.4m; B=15.2m
Ytans ljusstyrka: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h40m16s; Dec= 5°4'37"
rödförskjutning (z): 0.022819
Avståndet från solen till NGC 5261: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 96.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5261 : PGC 48360, CGCG 45-67, NPM1G +05.0394

Närliggande objekt: NGC 5259-1, NGC 5260, NGC 5262, NGC 5263

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.