eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5282

NGC 5282
Objekt NGC 5282 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5282 - galaxie v súhvezdí Poľovné psy
Typ: E3 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.10'x0.8'
veľkosť: V=13.3m; B=14.3m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h43m24.8s; Dec= 30°4'12"
RedShift (z): 0.040461
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5282: na základe množstva červeného posunu (z) - 170.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5282 : PGC 48614, UGC 8687, MCG 5-32-75, CGCG 161-133, NPM1G +30.0310

Blízke objekty: NGC 5280, NGC 5281, NGC 5283, NGC 5284

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.