eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5286

NGC 5286
Voorwerp NGC 5286 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 5286 - bolvormige cluster van sterren in het sterrenbeeld Centauri
Type: V -
De hoekige afmetingen: 11.00'
omvang: V=7.4m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 13h46m26.5s; Dec= -51°22'22"
Andere namen van het object NGC 5286 : GCL 26, ESO 220-SC38

Objecten in de buurt: NGC 5284, NGC 5285, NGC 5287, NGC 5288

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.